Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN, PRIVACYBELEID EN WETTELIJKE KENNISGEVING

INLEIDING

Als u hier bent is het omdat u meer wilt weten over uw verplichtingen en rechten als gebruiker van deze website chimeneassinhumo.com en dat is prima. Het is onze plicht om u te informeren en de uwe om goed geïnformeerd te zijn.

In dit Privacybeleid en in deze wettelijke kennisgeving zullen wij u met volledige transparantie informeren over het doel van deze website en alles wat van invloed is op de gegevens die u verstrekt, evenals de verplichtingen en rechten die met u corresponderen.

Wij hebben deze gebruiksvoorwaarden en wettelijke bepalingen opgesteld met als doel u de garanties, veiligheid en transparantie te bieden waarop u als gebruiker recht heeft bij het gebruik van deze website.

Om te beginnen moet u weten dat deze website is aangepast aan de huidige regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming, die van invloed is op de persoonlijke gegevens die u met uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt en de cookies die wij gebruiken, zodat deze website correct kan functioneren en zijn activiteiten kan uitvoeren.
Concreet voldoet deze website aan de volgende voorschriften:

De RGPD (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen) is de nieuwe verordening van de Europese Unie die de regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens in de verschillende landen van de EU verenigt.

De LOPD (organieke wet 15/1999 van 13 december inzake de bescherming van persoonsgegevens en het Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december, de verordening tot uitvoering van de LOPD) die de verwerking van persoonsgegevens regelt en de verplichtingen die we moeten aangaan met de verantwoordelijken voor een website of blog bij het beheer van deze informatie.

De LSSI (Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel) die economische transacties via elektronische weg regelt, zoals het geval is met deze blog.

EIGENDOM VAN DE WEBPAGINA

De verantwoordelijke en eigenaar van deze website chimeneassinhumo.com
Naam: Manu Sanchez Dominguez
NIF: 48963684M
Geregistreerd adres: Avenida Santa Marta
Website activiteit: Publicatie van de inhoud van de wereld van chimeneassinhumo. Wij tonen onze eigen reclame of die van derden en bevelen producten van affiliatieprogramma’s aan. Andere activiteiten met betrekking tot de zakelijke wereld van chimeneassinhumo.com
E-mailcontact: info@plafondventilator10.nl

De gegevens die u verstrekt met uw uitdrukkelijke toestemming, en volgens het gebruik vastgesteld in dit privacybeleid, zal worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand naar behoren gecontroleerd en beschermd volgens de richtlijnen van de naleving en bewaring die het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming, waarin de persoon die verantwoordelijk is voor dit bestand is: chimeneassinhumo.com Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn, volgens de wet.

De persoonlijke gegevens die u verstrekt, altijd met uw uitdrukkelijke toestemming, zullen worden opgeslagen en verwerkt voor de doeleinden die hieronder in dit Privacybeleid worden beschreven, tot het moment dat u ons vraagt deze te verwijderen.

Wij informeren u dat dit Privacybeleid op elk moment kan worden gewijzigd om het aan te passen aan nieuwe wetgeving of veranderingen in onze activiteiten, aangezien het op elk moment van kracht is. U wordt van een dergelijke wijziging op de hoogte gesteld voordat deze wordt doorgevoerd.

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

U moet weten, voor uw gemoedsrust, dat wij altijd uw uitdrukkelijke toestemming zullen vragen om uw gegevens te verzamelen voor het overeenkomstige doel dat in elk geval is aangegeven, wat impliceert dat u, in het geval van het verlenen van een dergelijke toestemming, dit Privacybeleid hebt gelezen en geaccepteerd.

De bijzondere voorwaarden die kunnen worden vastgesteld, zijn bedoeld om zowel de informatievoorziening als de commerciële relaties die ontstaan tussen chimeneassinhumo.com en de gebruikers van de website te regelen.

Op het moment dat u deze website opent en gebruikt, gaat u uit van uw conditie als gebruiker met de bijbehorende rechten en plichten.
Als je ouder bent dan 13 jaar, kun je je op deze website registreren als gebruiker zonder voorafgaande toestemming van je ouders of voogden.
Als je jonger bent dan 13 jaar, heb je de toestemming van je ouders of voogden nodig voor de verwerking van je persoonlijke gegevens.

REGISTRATIE EN DOEL VAN UW GEGEVENS

Afhankelijk van het formulier of de sectie die u opent, vragen wij u alleen om de nodige gegevens voor de hieronder beschreven doeleinden.

U moet te allen tijde uw uitdrukkelijke toestemming geven wanneer wij u om persoonlijke informatie vragen voor de volgende doeleinden:

De specifieke doeleinden die zijn aangegeven op elk van de pagina’s of secties waar het registratie- of elektronische contactformulier verschijnt.
In het algemeen, om uw verzoeken, opmerkingen, vragen of elk soort verzoek dat u als gebruiker doet bij te wonen door middel van een van de vormen van contact die wij u ter beschikking stellen
Om u te informeren over consultaties, verzoeken, activiteiten, producten, nieuws en/of diensten; via e-mail, fax, Whatsapp, Skype, telefoon, sms en mms.
Om u commerciële of reclamecommunicatie te sturen via andere elektronische of fysieke middelen, die het mogelijk maken om communicatie uit te voeren.

Deze communicatie zal altijd betrekking hebben op onze producten, diensten, nieuws of promoties, evenals op de producten of diensten die wij als interessant voor u beschouwen en die kunnen worden aangeboden door medewerkers, bedrijven of “partners” waarmee wij promotionele of commerciële samenwerkingsovereenkomsten hebben gesloten.

Indien dit het geval is, garanderen wij dat deze derden nooit toegang zullen hebben tot uw persoonlijke gegevens, met de uitzonderingen die hieronder worden weergegeven, zijnde in ieder geval deze mededelingen die door chimeneassinhumo.com, als eigenaar van de website, worden gedaan.

Deze website toont aan derden gelieerde producten. Specifiek uit Amazonië.
Dit betekent dat wanneer u op “Nu kopen” of iets dergelijks klikt, u doorgestuurd wordt naar de pagina waar de producten worden aangeboden.

In dit geval moet u weten dat we alleen de links naar de pagina’s en/of platformen van deze derden waar de producten die we laten zien kunnen worden verworven, aanbieden en vergemakkelijken, om het zoeken en het gemakkelijk verwerven van hetzelfde te vergemakkelijken.

Deze gelinkte pagina’s van derden zijn niet beoordeeld of zijn niet onderworpen aan controles, of aanbeveling door ons, dus in geen geval zal chimeneassinhumo.com verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze websites, de verantwoordelijkheden die voortvloeien uit het gebruik ervan op alle gebieden, of voor de maatregelen die worden genomen met betrekking tot de privacy van de gebruiker, de verwerking van persoonlijke gegevens of anderen die zouden kunnen worden vastgesteld.

Om al deze redenen raden wij u aan om alle gebruiksvoorwaarden, aankoopvoorwaarden, privacybeleid, wettelijke vermeldingen en/of dergelijke van deze gelinkte sites zorgvuldig en vooraf te lezen voordat u overgaat tot de aankoop van deze producten of het gebruik van de websites.

JUISTHEID EN WAARHEIDSGETROUWHEID VAN DE GEGEVENS

Als gebruiker bent u als enige verantwoordelijk voor de juistheid en wijziging van de gegevens die u aan chimeneassinhumo.com verstrekt, waardoor u ons ontslaat van elke verantwoordelijkheid in dit verband.

Dat wil zeggen dat u verantwoordelijk bent voor het garanderen van en reageren op de juistheid, geldigheid en authenticiteit van de verstrekte persoonsgegevens, en dat u ermee instemt deze gegevens bij te houden.

In overeenstemming met dit Privacybeleid gaat u akkoord met het verstrekken van volledige en correcte informatie in het contact- of abonnementsformulier.

UITSCHRIJVING EN RECHT OP HERROEPING

Als eigenaar van de gegevens die u ons hebt verstrekt, kunt u te allen tijde uw recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@plafondventilator10.nl en een fotokopie van uw identiteitskaart als geldig bewijs bij te voegen.

Ook kunt u zich op elk moment uitschrijven om de ontvangst van onze nieuwsbrief of andere commerciële communicatie te stoppen, rechtstreeks vanuit dezelfde e-mail die u hebt ontvangen of door ons een e-mail te sturen naar Email Information.

TOEGANG TOT GEGEVENS NAMENS DERDEN

Om diensten te kunnen verlenen die strikt noodzakelijk zijn voor de werking en de ontwikkeling van de activiteiten van deze website, informeren wij u dat wij gegevens delen met de volgende dienstverleners onder hun overeenkomstige privacyvoorwaarden.

U kunt er zeker van zijn dat deze derden dergelijke informatie niet kunnen gebruiken voor andere doeleinden die niet specifiek geregeld zijn in onze relaties met hen onder de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Deze website wordt gehost door XTUDIO NETWORKS, S.L.U. met het commerciële merk SERED.net, dat de hostingdiensten verzorgt zodat u toegang heeft tot onze site en deze kunt doorbladeren. U kunt het privacybeleid en andere juridische aspecten van dit bedrijf raadplegen via de volgende link: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/.

Onze website maakt gebruik van reclameservers om de commerciële inhoud die u op onze pagina’s ziet te vergemakkelijken. Deze advertentieservers maken gebruik van cookies die hen in staat stellen de reclame-inhoud aan te passen aan de demografische profielen van de gebruikers:

Google Analytics:

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt geleverd door Google, Inc. een bedrijf uit Delaware waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Californië), CA 94043, Verenigde Staten (“Google”).

Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en opgeslagen door Google. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te leveren.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens die in het bezit zijn van Google.

Als gebruiker, en in de uitoefening van uw rechten, kunt u de verwerking van gegevens of informatie weigeren door het gebruik van cookies te weigeren door het selecteren van de juiste instellingen in uw browser, maar u moet zich ervan bewust zijn dat als u dat doet, u mogelijk niet in staat bent om de volledige functionaliteit van deze website te gebruiken.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de verwerking van de gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals vermeld in dit Privacybeleid.

Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van Google raadplegen op https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/.

Google Adsense:

Google maakt als derde partij gebruik van cookies om advertenties op deze website te plaatsen. U kunt het gebruik van de DART-cookie uitschakelen via de Google-advertentie en door toegang te krijgen tot het privacybeleid van het inhoudsnetwerk: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/.

Google maakt gebruik van partnerreclamebedrijven om advertenties aan te bieden wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven kunnen de informatie die zij hebben verkregen door uw bezoeken aan deze en andere websites (met uitzondering van uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) gebruiken om u te voorzien van advertenties over goederen en diensten die voor u van belang zijn.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Als u meer wilt weten over het gebruik van cookies en informatieverzamelingspraktijken en -procedures voor het accepteren of weigeren van cookies, raadpleeg dan ons Cookiebeleid.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Als eigenaar van de website, heeft chimeneassinhumo.com alle technische en organisatorische maatregelen genomen die nodig zijn om de veiligheid en integriteit van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen, en om verlies, wijziging en/of toegang door onbevoegden te voorkomen.
We hebben alle protocollen gecreëerd en beheerd die we voldoende achten om onze gegevens veilig en beschermd te houden.

WETENSCHAPPELIJKE KENNISGEVING

De Juridische kennisgeving is bedoeld om u te informeren over uw rechten en plichten als gebruiker van deze website. Hier vindt u alle informatie die u nodig heeft over deze website, zijn activiteit, de persoonlijke gegevens die hij verzamelt en het doel ervan, evenals de gebruiksregels die het gebruik van deze website regelen.

REGELS VOOR TOEGANG TOT DE WEBSITE

Als gebruiker van onze website heeft u ook een aantal verplichtingen:

U mag deze website niet gebruiken om activiteiten uit te voeren die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde en, in het algemeen, om deze te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden die zijn vastgelegd in deze Juridische kennisgeving.

U mag geen reclameactiviteiten of commerciële uitbuiting uitvoeren door het sturen van berichten die een valse identiteit gebruiken.

U bent als enige verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en juistheid van de inhoud die u op deze website invoert en de persoonlijke gegevens die u verstrekt voor de doeleinden die in ons Privacybeleid worden uiteengezet.

U bent ook de enige persoon die verantwoordelijk is voor elke vorm van illegale, schadelijke en/of nadelige actie op de sites van derden waarnaar wij u vanaf deze website kunnen doorverwijzen voor de ontwikkeling van onze activiteit.

Als verantwoordelijk voor de website, kan chimeneassinhumo.com onderbreken de dienst van de pagina wordt gebruikt door de gebruiker en onmiddellijk op te lossen de relatie als het ontdekt een gebruik van de website of een van de diensten die daarin worden aangeboden die kunnen worden beschouwd als in strijd met de bepalingen van deze juridische verklaring.

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

Het geheel van deze website (tekst, afbeeldingen, handelsmerken, grafieken, logo’s, knoppen, softwarebestanden, kleurencombinaties, evenals de structuur, selectie, indeling en presentatie van de inhoud) is beschermd door de geldende wetten op het gebied van intellectuele en industriële eigendom, en de reproductie, distributie, openbare communicatie en transformatie ervan is verboden, behalve voor persoonlijk en privégebruik.

Als eigenaar van deze website garandeert chimeneassinhumo.com niet dat de inhoud nauwkeurig of vrij van fouten is of dat het vrije gebruik ervan door gebruikers geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Het goede of slechte gebruik van deze website en de inhoud ervan is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Het is ook verboden om de informatie op de pagina te reproduceren, door te sturen, te kopiëren, over te dragen of opnieuw te verspreiden, geheel of gedeeltelijk, ongeacht het doel ervan en ongeacht de middelen die daarvoor worden gebruikt, zonder voorafgaande toestemming om een volledige url te plaatsen.

LINKS

Deze website bevat links naar sites van derden. De pagina’s van deze derden zijn niet beoordeeld en zijn niet onderworpen aan controle door ons, dus het plaatsen van volledige url kan niet worden beschouwd als verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, of de maatregelen die zijn genomen met betrekking tot hun privacy of de verwerking van persoonlijke gegevens of andere die zich kunnen voordoen.

Daarom raden wij u aan de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid, de wettelijke vermeldingen en/of dergelijke van deze sites zorgvuldig te lezen.

AMAZONEVERBINDINGEN

Deze website maakt, afhankelijk van het doel, gebruik van Amazonelinks.

Dit betekent dat u links vindt naar Amazon-producten die u direct vanaf onze website kunt benaderen, maar dat u ze, indien nodig, bij Amazon koopt, onder hun eigen voorwaarden op dat moment.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

In de uitoefening van haar recht als eigenaar van deze website, informeren wij u dat chimeneassinhumo.com in geen geval verantwoordelijk is voor het volgende:

De kwaliteit van de dienst, de snelheid van de toegang, de correcte werking of de beschikbaarheid en continuïteit van de pagina.

Het bestaan van virussen, malware, kwaadaardige of schadelijke programma’s in de inhoud.

Het onrechtmatige, nalatige, frauduleuze of tegenstrijdige gebruik van deze wettelijke verklaring.

Het gebrek aan wettigheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nut en beschikbaarheid van de diensten die door derden worden geleverd en op deze website aan de gebruikers ter beschikking worden gesteld.

De schade die kan ontstaan door het illegale of oneigenlijke gebruik van deze blog.

BELEID INZAKE PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

Deze website voldoet aan de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming, wat betekent dat u als gebruiker uw uitdrukkelijke toestemming moet geven voordat u ons persoonlijke gegevens verstrekt via de verschillende formulieren die in de secties van onze pagina ter beschikking worden gesteld.

En aras de la transparencia y el ejercicio de su derecho, es nuestro deber informarle sobre los datos personales que recopilamos, almacenamos y procesamos y para qué fines, por lo que tenemos la opción de retirar libremente su consentimiento en cualquier momento.

POLÍTICA DE COOKIES

Una vez que visita nuestro sitio web, utilizamos cookies propias y de terceros para brindarle la mejor experiencia de usuario y desarrollar nuestro negocio.

Tiene la opción en cualquier momento de configurar su navegador para rechazar el uso de estas cookies, que en algunos casos pueden afectar su experiencia de usuario.

Para acceder a información completa sobre el uso de cookies en este sitio web, su finalidad y su rechazo, consulte nuestra Política de cookies.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

Este aviso legal está sujeto a la legislación española vigente.

Con carácter general, la relación entre chimeneassinhumo.com y los usuarios de sus servicios telemáticos, presentes en la web, está sujeta a la legislación y jurisdicción española.

Para todo litigio, ambas partes, Manu Sánchez Domínguez y el USUARIO, estarán sujetos a la jurisdicción y jurisdicción exclusiva de los Juzgados y Tribunales de Oviedo (España), con renuncia expresa a cualquier otro fuero que les corresponda.

Si tiene alguna duda sobre este aviso legal, envíenos un correo electrónico a info @ techo ventilator10.nl.

Rate this page
Scroll naar boven